Akademik Özgeçmiş (ÖZET) 

Detay-ÖZGEÇMİŞ - YÖK AKADEMİK Adres =  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

                       
             
                                                                                                                       

PROF. DR. NACİ  TÜZEMEN

  ARAŞTIRMA  ALANLARI

  Et ve Süt Sığırı Yetiştirme

  Hayvan Davranışları

  Hayvancılık Organizasyonları

  Genetik Kaynakların Korunması

  Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı

 

  AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  Lisans ve Yüksek Lisans :  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1977

  Doktora :  Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1983

  Yrd. Doç. :  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme.,1987

  Doç. :  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme.,1990

  Prof. :  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme.,1996

 

   ÖZGÜN YAYINLARI (En Çok 4 Yayın Veriniz.)

  ATIF SAYISI

  SCI - Uzm.

1-Tüzemen, N. 1991. Esmer Danalarda Besiye Başlama Yaşının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. DOĞA, Turkish J. Veteriner and Animal Science,15 :(3), 298-307.

   11

2-Tüzemen, N. , Yanar, M., Akbulut, Ö., Ockerman, HW. 1993. Türkiye'nin Doğu Bölgesinde Yetiştirilen Esmer İsviçre Buzağılarında Vücut Ölçülerinden Vücut Ağırlıklarının Tahmini . World Review Animal Production, 28: (4), 49-54.

   18

3- Yanar, M., Uğur, F., Tüzemen, N., Aydın, R. 1997. İki Farklı Süt Besleme Programında Yetiştirilen Esmer Isviçre Buzağılarının Büyüme Performansı . Indian J. Animal Science, 67: (12), 1114-1116.

   20

4- Özlütürk, A., Tüzemen, N. , Yanar, M., Esenbuga, N., Dursun, E. 2004. Doğu Anadolu Kırmızısı İneklerle Çiftleşen Charolais, Simmental ve Doğu Anadolu Kırmızısı Boğalarından elde edilen yavrularının besi performansı, karkas özellikleri ve et kalite özellikleri.  Meat Science, 67: (3), 463-470

   72

 

MAKALE SAYISI

 

Uluslararası: 34

Ulusal:   51

BİLDİRİ SAYISI

 

Uluslararası: 5

Ulusal :  45

SCI-Exp.

YAYIN SAYISI

 

Toplam: 37

Toplam 

Atıf Sayısı

  1441

SCI-Exp. 

Atıf Sayısı

    314

DANIŞMANLIĞINDA

TAMAMLANMIŞ

TEZ SAYISI

Doktora : 5

Yüksek Lisans : 10

 

    YABANCI DİL DÜZEYİ (Yabancı dil düzeyini TOEFL, KPDS, ÜDS sonuçları gibi verilerle somut olarak belirtiniz)     Ingilizce ;   ÜDS ,   70 / 100

 

    KİTAPLARI  

1-Tüzemen, N., Yanar, M. 2004. Buzağı Yetiştirme Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Ders Yayınları, No : 232 , Erzurum.

2-Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö. 2006. Hayvan Islahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları , No : 230 , Erzurum.

3-Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M . 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları,  No :134, Erzurum.

   

    DOKTORA TEZİ

Sütten Erken Kesilen Isviçre Esmeri, Isviçre Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı ve Simmental X (Isviçre      Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı) Melezlerinin Farklı  Koşullarda Büyüme Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,  Erzurum, 1983.

 

   ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

   KURUM ADI   

Yıllar  

Görev Ünvanı   

 1

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

1978-79

Ziraat Yüksek Mühendisi

 2

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü   

1979-87

Asistan

 3

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü 

1987-2014  

Öğretim Üyesi

 4

Kastamonu Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fak. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

2014 -

Öğretim Üyesi

 

    VERMİŞ OLDUĞU DERSLER

LİSANS

1

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

2

Hayvan Islahı

3

Hayvancılık Organizasyonları

4

Hayvan Davranışları

5

Biyomühendislikte İstatistik

6

7

Hayvan Genetik Kaynakları Yetiştirme

Biyomühendisliğe Giriş

 

 

 

LİSANS ÜSTÜ

1

Süt Sığırlarının Islahı

2

Buzağı Yetiştirme Teknikleri

3

Çiftlik Hayvanlarının Ekolojisi

4

Sığır Besisi İlkeleri

5

6

Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklar ve Koruma

Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı

 

      YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI PROJELER

          (En Çok 3 Proje Yazınız.)

TÜBİTAK, DPT, AB, BAP, DÖNER SERMAYE GİBİ TÜRÜNÜ BELİRTİNİZ

1

Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Sığırlarının Kan Serumu ve Hücre Karekteristikleri Bakımından Genetik Yapıları Üzerine Araştırma.

  BAP

2

Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Erzurum Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Karşılaştırılması (VHAG-876).

 TÜBİTAK

3

Farklı Yem Kaynaklarından Üretilen silajlarla Oluşturulan Rasyonların İn Situ Metoduyla Besin Maddelerinin Parçalanabilirliklerinin Tesbiti ve Süt Sığırlarında Kışlatma ve Süt Verim Performanslarına Etkileri.

 DPT

 

          GÖREV ALDIĞI PROJELERİNİN SAYISI

 

 

 TÜBİTAK

 FROM

6.ÇERÇEVE

 

 DPT

 Üniversite

BAP

DİĞER (Türünü Belirtiniz.)

GÜN

 

 TOPLAM

YÖNETİCİ

1

-

1

5

-

7

ARAŞTIRMACI

1

1

-

4

4

10

 

Naci Tüzemen- Özgeçmiş- YÖKSİS-2021.pdf  

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ adres=  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp