Rıdvan-DOKTORA ÖZET.pdf (35,3 kB)


 

YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZ  BAŞLIKLARI

 

BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZ SAYISI   : 10

 

1-Farklı Seviyelerde Kesif Yemle Kışlatılan ve Merada Tutulan Esmer Irkı Düvelerde Canlı Ağırlık Artışları (Kerim Ali Özkan, 1991)

 

2-Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırların Süt Verim Özelliklerinin Tip ve Vücut Ölçüleri İle İlişkileri (Abdülkadir Özlütürk, 1995)

 

3-Esmer Doğu Anadolu Kırmızısı ve Esmer x Doğu Anadolu Kırmızısı Melezlerinde, Laktasyon Süt Verim Eğrilerinin Farklı Modellerle Tahmini (Cahide Kılınboz, 1996)

 

4-Esmer ve Siyah-Alaca Sığırlarda Doğum Sonrası Anne ve Buzağı Davranışları ( Jale Metin, 2002).

 

5-Erzurum İlinde Kesilen Besi Sığırlarında Karkas Kalitesinin Seurop Sistemine Göre Belirlenmesi ( Alpay Karaçuhalılar, 2009).

 

6-İki Farklı Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik-Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi ( Rıdvan Koçyiğit, 2009).

 

7-Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin İncelenmesi (Selçuk Özyürek, 2013).Selçuk YL tezi-özet.docx (12830)

 

8- Bursa İli Büyükorhan İlçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Merkez Kooperatife Kayıtlı Sığırcılık İşletmelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması (Hayrettin İnal-2014).Hayrettin YL tez-özet.docx (12601)

 

9- Devrekani  Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Üye İşletmelerde Bazı Döl Verimi Özelliklerinin İncelenmesi  (Semra Karakulle, 2018) 

 

10- Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Ve Döl Verimi Özellikleri M.Tankal-2021-YL-Tez.pdf (429049)

 

 

YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI DOKTORA TEZ  BAŞLIKLARI

 

BİTEN DOKTORA TEZ SAYISI   :  5

 

1-Farklı İki Tip Ahır Koşullarında Barındırılan Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Performansları (Yener Sağsöz, 1997)

 

2-Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Et Verim Yeteneğinin Artırılmasında Şarole ve Sarı Alaca Irklarından Yararlanma Olanakları (Abdülkadir Özlütürk, 2002).

 

3-Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Subklinik Mastitise Etkili Bazı Çevre faktörleri İle Bunların Çeşitli Meme Özellikleri ve Süt Verimi İle İlişkileri ( Ömer Çoban, 2005).

 

4-Klasik Batı Müziğinin Esmer Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri, Günlük Davranış ve Sağım Öncesi Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi (Jale Metin, 2009).


 5- Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu İle Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri ( Rıdvan Koçyiğit-2014 )