Rıdvan-DOKTORA ÖZET.pdf (35,3 kB)


 

YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZ  BAŞLIKLARI

 

BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZ SAYISI   : 11

 

1-Farklı Seviyelerde Kesif Yemle Kışlatılan ve Merada Tutulan Esmer Irkı Düvelerde Canlı Ağırlık Artışları. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Kerim Ali Özkan,YL.-Tez- 1991)

 

2-Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırların Süt Verim Özelliklerinin Tip ve Vücut Ölçüleri İle İlişkileri. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Abdulkadir Özlütürk-YL.-Tez-1995).

 

3-Esmer Doğu Anadolu Kırmızısı ve Esmer x Doğu Anadolu Kırmızısı Melezlerinde, Laktasyon Süt Verim Eğrilerinin Farklı Modellerle TahminiAtatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Cahide Kılınboz-YL.-Tez-1996).

 

4-Esmer ve Siyah-Alaca Sığırlarda Doğum Sonrası Anne ve Buzağı Davranışları  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Jale Metin, Yl.-Tez- 2002       

 

5-Erzurum İlinde Kesilen Besi Sığırlarında Karkas Kalitesinin Seurop Sistemine Göre Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Alpay Karaçuhalılar-YL-Tez-2009

 

6-İki Farklı Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik-Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Rıdvan Koçyiğit-Yl-Tez-2009

 

7-Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Selçuk Özyürek, Yl.-Tez-2013).

 

8- Bursa İli Büyükorhan İlçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Merkez Kooperatife Kayıtlı Sığırcılık İşletmelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (Hayrettin İnal-2014).

 

9- Devrekani  Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Üye İşletmelerde Bazı Döl Verimi Özelliklerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Semra Karakulle,YL-Tez- 2018) 

 

10- Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Ve Döl Verimi Özellikleri Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mustafa Tankal-2021-YL-Tez.pdf (429049)

 

11- Taşköprü Elekdağ Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Buzağıların Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, .(Nergiz Ateş-YL.-Tez-2024)

 

 

 

YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI DOKTORA TEZ  BAŞLIKLARI

 

BİTEN DOKTORA TEZ SAYISI   :  5

 

1-Farklı İki Tip Ahır Koşullarında Barındırılan Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Fizyolojik Özellikleri ve PerformanslarAtatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Yener Sağsöz-Doktora Tez-1997 

 

2-Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Et Verim Yeteneğinin Artırılmasında Şarole ve Sarı Alaca Irklarından Yararlanma Olanakları.Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Abdulkadir Özlütürk-Doktora tez-2002 

 

3-Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Subklinik Mastitise Etkili Bazı Çevre faktörleri İle Bunların Çeşitli Meme Özellikleri ve Süt Verimi İle İlişkileri . Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ömer Çoban-Doktora-Tez-2005 

 

4-Klasik Batı Müziğinin Esmer Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri, Günlük Davranış ve Sağım Öncesi Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Jale Metin-Doktora Tez-2009


 5- Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu İle Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Rıdvan Koçyiğit, Doktora Tez-2014.