KATILDIĞI ve YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ 

 

1- Proje Adı : Değişik Yaşlarda Besiye Alınan Isviçre Esmeri,Isviçre Esmeri x Doğu Anadolu Kırmızısı Melezi ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırların Besi Performansı ve Bazı Karkas Özellikleri Üzerine Araştırmalar(1987 / 15).

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 15 Eylül 1987- 15 Eylül 1988

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Arş.Gör. Mete Yanar

 

2- Proje Adı : Isviçre Esmeri Buzağıların Büyüme Özelliklerine Sütten Kesim Yaşı, Cinsiyet ve Doğum Mevsiminin Etkileri(1988 / 5).

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 1 Ocak 1988- 30 Aralık 1988

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar : 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr.Yusuf Vanlı

Yardımcı Araştırmacılar :Yrd.Doç.Dr. Naci Tüzemen - Arş.Grv. Mete Yanar

 

3- Proje Adı : Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Sığırlarının Kan Serumu ve Hücre Karekteristikleri Bakımından Genetik Yapıları Üzerine Araştırma.

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 15 Eylül 1988- 31 Aralık 1989

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü :Yrd.Doç.Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Dr. Faruk Doğrul - Dr. Hayri Dayıoğlu - Arş.Grv. Mete Yanar

 

4- Proje Adı : Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Erzurum Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Karşılaştırılması (VHAG-876).

a- Destekleyen Kuruluş : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 10 Ekim 1991- 10 Nisan 1994 

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Ömer Akbulut, - Prof.Dr. Macit Özhan

 

5-Proje Adı : Erzurum Koşullarında Açık Ahırlarda Besiye Alınan Farklı Yaşlı Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri (VHAG-942).

a- Destekleyen Kuruluş : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 1 Eylül 1992- 1 Eylül 1993

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Ömer Akbulut

Yardımcı Araştırmacılar : Doç.Dr. Naci Tüzemen - Arş.Grv. Recep Aydın  

 6- Proje Adı : Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırların Gen Kaynağı Olarak Korunması, Islahı ve Bölgeye Uygun Yeni Tiplerin Geliştirilmesi.n.pdf.,Gen Kaynağını koruma.pdf

a- Destekleyen Kuruluş :T.C. Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 1992- Devamlı

c- Projenin Yürütüldüğü Yer:Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Zir.Müh. Zafer Ulutaş

Yardımcı Araştırmacılar : Doç.Dr. Naci Tüzemen - Yrd.Doç.Dr. Ömer Akbulut - Zir.Müh.. Nihat Daş

 

7- Proje Adı : Farklı Miktarlarda Süt Içirilen DAK Buzağılarının Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma .

a- Destekleyen Kuruluş :T.C. Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Mart 1993- Ekim 1993 

c- Projenin Yürütüldüğü Yer: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Zir.Müh. Zafer Ulutaş

Yardımcı Araştırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Ömer Akbulut - Doç.Dr. Naci Tüzemen

 

 8- Proje Adı : Saf ve Melez DAK Irkı Erkek Danaların Besi Performansı Üzerine Bir Araştırma .

a- Destekleyen Kuruluş :T.C. Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak 1993- Mayıs 1993

c- Projenin Yürütüldüğü Yer:Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Zir.Müh. Zafer Ulutaş

Yardımcı Araştırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Ömer Akbulut - Doç.Dr. Naci Tüzemen

 

 9- Proje Adı :Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Rasyonlarında Süt Yerine Süt Ikame Yeminin Kullanılabilme Olanakları (1995).

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : 15 Eylül 1995- 15 Eylül 1996

c- Projenin Yürütüldüğü Yer: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü :Yrd.Doç. Dr. Mete Yanar

Yardımcı Araştırmacılar :Prof.Dr. Macit Özhan - Doç.Dr. Naci Tüzemen

Yük.Lis.Öğr. Sadrettin Yüksel - Yük.Lis.Öğr. Uğur Zülkadir

 

10- Proje Adı : Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Doğum Sonrası Anne ve Buzağı Davranışları.

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak-2002 , Aralık -2002

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar : 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Arş.Gör. Jale Metin

 

11- Proje Adı : Etçi Boğalar ( Şarole ve Simmental) Kullanılarak Yerli Irk (DAK) Sığırlarının Et Üretiminin Artırılması. n.pdf.,DAK-Şarole Melez. ve Et üret..pdf 

 a- Destekleyen Kuruluş :T.C. Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No: Tagem-Haysüt 99-09-05-010  (TAGEM)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak 2000- Mayıs 2002

c- Projenin Yürütüldüğü Yer:Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Zir.Müh. Abdülkadir Özlütürk

Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Naci Tüzemen - Prof.Dr. Mete Yanar

 

12- Proje Adı : Farklı Biçim Zamanı ve Gübre Dozu Uygulamalarıyla Elde Edilen Çayır Otunun Kimyasal Kompozisyonu ve Bu Otlarla Kışlatılan Dişi Danaların Büyüme Performansları

 a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Mart-2001 , Aralık -2002

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Prof.Dr. Mete Yanar - Doç.Dr. Binali Çomaklı - Doç.Dr. Mustafa Tan - Dr. Leyla Turgut - Arş.Gör.Ömer Menteşe

 

13- Proje Adı : Meme ve meme başı özellikleri ile subklinik mastitis arasındaki genetik korelasyon ve bu özelliklerin kalıtım derecelerinin hesaplanması (2003 / 335),

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Mart-2003 , Aralık -2004

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Arş.Gör.Ömer Çoban

 

14- Proje Adı : Farklı Yem Kaynaklarından Üretilen silajlarla Oluşturulan Rasyonların İn Situ Metoduyla Besin Maddelerinin Parçalanabilirliklerinin Tesbiti ve Süt Sığırlarında Kışlatma ve Süt Verim Performanslarına Etkileri.

a- Destekleyen Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Mart-2003 , Aralık -2004

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Prof.Dr. Mete Yanar - Prof.Dr. Ömer Akbulut - Prof.Dr. İbrahim Örüng - Doç.Dr. Mustafa Tan - Doç.Dr. Ali Koç - Doç.Dr. Mustafa Tan - Doç.Dr. Binali Çomaklı - Dr. Leyla Turgut - Arş.Gör.Olcay Güler

 

15- Proje Adı : Esmer Ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi İle Süt Akış Hızı Ve Sağım Süreleri Arasındaki İlişkiler İle Bu Özelliklere Etkili Genetik Ve Fenotipik Parametre Tahminleri

 a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi :Haziran- 2005 , Haziran-2007

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Mete Yanar

Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Naci Tüzemen - Prof.Dr. Ömer Akbulut - Y. Doç.Dr. Recep Aydın - Arş.Gör.Olcay Güler - Arş.Gör.Adem Kaya - Arş.Gör.Jale Metin - Ögr. Gör. Abdulkerim Diler

 

16- Proje Adı : Müziğin Sığırlarda Bazı Davranış ve Süt Verim Özelliklerine Etkisi.n.pdf.,Müzik, sığır ve davranış.pdf

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Nisan-2007 , Aralık -2008

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Arş.Gör. Jale Metin

 

17- Proje Adı : Süt Irkı Buzağılarda Farklı Probiyotik Seviyelerinin Büyüme Performansı ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi

a- Destekleyen Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu

b- Projenin Öngörülen Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak-2011 , Aralık -2012

c- Projenin Yürütüldüğü Yer : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

d- Projede Görevli Araştırmacılar :

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Naci Tüzemen

Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Mete Yanar

         Y. Doç. Dr. Recep Aydın

         Arş.Gör. Rıdvan Koçyiğit

         Y.L.Ö. Mehmet Avcı