B. Ulusal Periyodiklerde Yayınlanan Araştırmalar

 

  1. Tüzemen, N.1984. Sütten Erken Kesilen Isviçre Esmeri, Isviçre Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı ve Simmental X (Isviçre Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı) Melezlerinin Farklı Koşullarda Büyüme Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,15 :(1-2), 51-64.,n.pdf (1,1 MB)  

 

2. Tüzemen, N., Dayıoğlu, H., Yanar, M., Doğrul, F.1990. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarda Transferrin ve Hemoglobin Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,21:(1),1-8.,n.pdf (359,6 kB) 

 

3. Tüzemen, N., Yanar, M., Tellioğlu, S., Emsen, H. 1990. Sarı Alaca, Siyah Alaca, Esmer ve Norveç Kırmızısı X Esmer Melezi Tosunların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. DOĞA, Vet.ve Hayvancılık Dergisi ,14:(1), 47-54.,n.pdf (482,7 kB)

 

4. Yanar, M., Tüzemen, N., Aksoy, A., Vanlı, Y.1990. Iki Ayrı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Besi Performansı, Optimum Besi Süresi ve Karkas Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi,14:(2), 239-246.,n.pdf (454 kB)

 

5. Tüzemen, N.1991. Esmer Danalarda Besiye Başlama Yaşının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi,15 :(3), 298-307.,n.pdf (609 kB)

 

6. Tüzemen, N. Aydın, R., Akbulut, Ö., Yanar, M.;1991. Erken Sütten Kesilen Esmer Siyah Alaca ve Sarı Alaca Buzağıların Yemden Yararlanma ve Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması.DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 16 :(1), 65-75.,n.pdf (698,9 kB)

 

7. Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Aydın, R., Yanar, M., Sağsöz,Y;. 1991. Açık ve Kapalı Ahırlarda Esmer Tosunların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi,16:(1),76-85.,n.pdf (509,5 kB)

 

8. Özkan, K. A., Tüzemen, N. 1992. Farklı Seviyelerde Kesif Yemle Kışlatılan ve Mer'ada Tutulan Esmer Irkı Düvelerde Canlı Ağırlık Artışları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,   23 :(1), 85-93.,n.pdf (516,1 kB)

 

9. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M. 1992. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimleri, 1 : Döl ve Süt Verimi Özellikleri. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 16:(3), 523-533.,n.pdf (651 kB)

 

10. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R.1993. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimi. 2 : Doğum Ağırlığı, Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 17 :(3),193-200.,n.pdf (655,6 kB)

 

11. Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Özhan, M. 1994. Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Erzurum Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), VHAG-876 nolu Proje Sonuç Raporu.,n.pdf (31,1 kB)

 

12. Akbulut, Ö., Tüzemen, N. 1994. 8-12 Aylık Yaşlarda Besiye Alınan Esmer, Siyah Alaca ve Sarı Alaca Tosunların Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 :(2),134-144.,n.pdf (460 kB)

 

13. Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Özlütürk, A.,Yalçın, Ç;. 1994. Saf ve Melez Doğu Anadolu Kırmızısı Erkek Tosunların Besi Performansı Üzerine Bir Araştırma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34:(1-2), 90-102.,n.pdf (444,2 kB)

 

14. Dayıoğlu, H., Tüzemen, N., Yanar, M. 1994. Atatürk Üniversitesinde Yetiştirilen Çeşitli Sığır Irklarında Transferrin Polimorfizmi Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25:(4), 553-557.,n.pdf (205,1 kB)

 

15. Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M., Aydın, R., Uğur, F. 1995. Prediction of Body Weights from Body Measurements in Brown Swiss Cattle. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:357-360.,n.pdf (195,9 kB)

 

16. Tüzemen, N. 1995. Farklı Yaş ve Barındırma Sistemlerinde Esmer Irkı Tosunların Besi Performansı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(1), 9-20.,n.pdf (602,1 kB)

 

17. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R. 1995. Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Açık Ahırlarda Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. 1: Besi Performansı, Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:(6),409-416.,n.pdf (438,4 kB)

 

18. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R. 1995. Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Açık Ahırlarda Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. 2: Kesim ve Karkas Özellikleri, Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:(6), 423-427.,n.pdf (293,6 kB)

 

19. Tüzemen, N.,Yanar, M., Akbulut, Ö., Uğur, F., Aydın, R.1995. Prediction of Body Weigths From Body Measurements in Holstein-Friesian Calves. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(2), 245-252.,n.pdf (388,5 kB)

 

20. Özhan, M., Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö.1995. Atatürk Üniversitesi Tarım Işletmesine Almanyadan Ithal Edilen ve Işletmede Yetiştirilen Sarı Alacaların Bazı Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(2), 215-222.,n.pdf (410,5 kB)

 

21. Uğur, F., Yanar, M., Özhan, M., Tüzemen, N., Aydın, R. Akbulut,Ö. 1995. Milk Production Characteristics Of Simmental Cattle Reared In The Research Farm of Atatürk Üniversity. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:365-368.,n.pdf (410,5 kB)


 

22. Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Özlütürk, A.1996. Farklı Sürelerde Sütten Kesilen DAK Buzağılarında Büyüme ve Gelişme. Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi 36:(2), 54-67.,n.pdf (847,9 kB)

 

23. Uğur, F., Yanar, M., Özhan, M., Tüzemen, N., 1995. The Reproductive Performance Of Simmental Cattle Raised Under Cold Climatic Conditions Of Eastern Turkey. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26:(1), 112-121.,n.pdf (500,2 kB)

 

24. Turgut, L., Yanar, M., Tüzemen, N., 1997. Kaba Yem Formunun Esmer Buzağılarda Büyüme ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12:(3),11-22.,n.pdf (711,4 kB)

 

25. Yanar, M., Aydın, R., Tüzemen, N., Uğur, F. 1998. Evaluation of Linear Type Traits for Brown Swiss Cattle Reared in the Research Farm of Atatürk University. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(1),105-113.,n.pdf (460,9 kB)

 

26. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R. 1998. Esmer Sığırlarda Erken Dönem Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Birinci Laktasyon Süt Verim Özellikler Ile Ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 250-258.,n.pdf (403,8 kB)

 

27. Aydın, R., Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö.1998. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Süt Verimindeki Genetik ve Fenotipik Yönelimler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 235-242.,n.pdf (386,4 kB)

 

28. Yanar, M., Aydın, R., Tüzemen, N., 1998. Esmer Sığırlarda Çeşitli Form Özelliklerinin Kalıtımı ve İlk Laktasyon Süt Verimi İle İlgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 259-268.,n.pdf (481,8 kB)

 

29. Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N. 1999. Erken Sütten Kesilen Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırların Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5:(2), 100-103.,n.pdf (242,9 kB)

 

30. Sağsöz, Y., Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R. 2000. Optimum ve Geleneksel Ahır Koşullarında Barındırılan Esmer Sığırların Performansları ve Bazı Fizyolojik Özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15:(2), 20-26.,n.pdf (607,9 kB)

 

31. Yanar, M., Tüzemen, N., Turgut, L. 2000. Effect of Two Different Environmental Conditions On The Fattening Performance of Brown Swiss Bulls. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31:(1), 31-35.,n.pdf (335,7 kB)

 

32. Akbulut, Ö., Bayram, B., Tüzemen, N., Aydın, R. 2002. Esmer Irk Buzağıların Doğum Ağırlığı Ve Doğumdaki Bazı Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33:(1), 59-64.,n.pdf (569,1 kB)

 

33. Turgut,L., Yanar,M., Tüzemen, N., Aksoy, A. 2002. Bazı Karma Yemlerin Naylon Torba Tekniği İle Ham Protein Parçalanbilirliklerinin ve Parçalanabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33:(2), 199-203.,n.pdf (448,9 kB)

 

34. Sabuncuoğlu, N., Çolak, A., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Bayram, B. 2003. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru İle Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34:(2), 139-143.,n.pdf (479,8 kB)

 

35. Bayram, B., Akbulut, Ö., Yanar, M., Tüzemen, N. 2004. Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırlarda Büyüme Özelliklerinin Richards Modeli İle Analizi. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 28 : 201-208.,n.pdf (363,8 kB)

 

36. Akbulut, Ö., Bayram, B., Tüzemen, N. 2004. Esmer Sığırlarda Büyümenin Doğrusal Olmayan (non-linear) Modellerle Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35:(3-4), 165-168.,n.pdf (355,6 kB)

 

37. Özlütürk, A., Yanar,M., Tüzemen, N., Kopuzlu, S. 2006. Calving and Preweaning Growth Performance Traits of Calves Sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red Bulls. Turkish J. Vet. and Animal Sciences  , 30:(2), 257-263.,n.pdf (343,9 kB)

 

38. Menteşe, Ö ., Turgut, L., Güler, O., Yanar, M., Tüzemen, N., Tan, M., Çomaklı, B., 2006. Growth Performance Characteristics of Holstein Friesian Calves Fed Early and Late Cut Meadow Hay. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37:(1), 49-52.,n.pdf (340,3 kB)

 

39. Çoban, Ö., Tüzemen, N. 2007. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Subklinik Mastitis İçin Risk Faktörleri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26 : (1-2).,n.pdf (206,1 kB)

 

40. Özlütürk, A., Güler, O., Yanar, M., Akbulut, Ö.,Tüzemen, N., Kopuzlu, S., Küçüközdemir, A., Yüksel, S. 2007. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine etkili Bazı Çevre Faktörleri. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4:(1), 17-26.,n.pdf (716,8 kB)

 

41. Çoban, Ö., Sabuncuoğlu, N., Tüzemen, N. 2007. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47 : (1).,n.pdf (325,5 kB)

 

42. Bayram, B., Güler. O., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın. R., Bilgin, C., Tüzemen, N. 2008. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ile Bunun Bazı Üreme ve Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim 49(2): 1-6.,n.pdf (634,9 kB)

 

43. Koçyiğit. R., Tüzemen. N., 2012. İki Farklı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik- Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty., 9 (1) : 45-50,,n.pdf (196,6 kB)

 

44. Kıyıcı, J.M., Tüzemen. N., 2012. Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme Davranışlarının Karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty.,9 (3): 109-114,,n.pdf (204,4 kB)

 

 45. Kıyıcı.J.M.,Koçyiğit.R.,Tüzemen.N.,2013.,Klasik Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt verimi, Sütün Bileşenleri ve Sağım Özelliklerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,10(3).,74-81.,n.pdf (312,2 kB)

 

46. Özyürek.S,,Koçyiğit. R., Tüzemen. N., 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty., 11 (3) : 19-26.n.pdf (500,7 kB)

 

 

47. Koçyiğit. R., Tüzemen. N.,2014., Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu ile Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 45 (1): 107 - 115.n.pdf (202 kB)

 

48. S. Özyürek., N. Tüzemen.,2015. Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin İncelenmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 89-98.n.pdf (621,3 kB)

 

49. O.,Güler., N.,Tüzemen, M.,Yanar, B.,Çomaklı, M.,Tan, Ö.,Akbulut, J.,Metin, R.,Aydın, R., Koçyiğit.,2017. Comparison Of Two Different Feeding Programs For Brown Swiss And Holstein Friesian Lactating Cows And Heifers. , Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 48 (1): 51-56.,n..pdf (386785)

 

50. R. Koçyiğit., N. Tüzemen., 2017. Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Memedeki Mikroorganizma Yükü ve Stres Hormonları Üzerine Etkileri.  Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 209-21  n.pdf (231040)

 

51. M.Ç. Bilgici,  N. Tüzemen.,2018. Kastamonu’da Yetiştirilen Sığırlarda Görülen Genetik Hastalıklar Ve Kalıtsal Kusurlar.  Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 4(1):34-44, 2018 M-N özet.docx (13213)

 

52. Karakule, S., Tüzemen, N., 2020. Devrekâni Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine üye işletmelerde bazı döl verimi özelliklerinin incelenmesi, Journal of Animal Science and Products (JASP) 3 (2):120-133. n..pdf (378443)

 

53. M. Tankal, N. Tüzemen., 2022. Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Palandöken J. Of Animal Sciences Technology and Economics. Cilt:1, Sayı:2, Sayfa:14-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/paste/issue/72183

 

54. Tüzemen, N., Tankal, M., 2023. Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Servis Periyodunun Süt Verim Özelliklerine Etkisi. J. of Animal Science and Economics, 2(2):53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3403460

 

55. Özerkan, D., Kalındemirtaş, F,D., Tüzemen, N., 2023. HCT116 ve HT29 Kolon Kanseri Hücrelerinde 5-Florourasil Kaynaklı Hücre Ölümünün Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi ile İncelenmesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2023) 524-535  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1967548

 

56.Kesbiç, F.I., Gülltepe, N., Tüzemen,N., 2023. Halobacillus trueperi CT7: A Spore-Forming, Gelatinase Producing, Salt-Tolerant Bacteria Isolated from Çankırı Salt Mine.  doi:10.55385/kastamonujes.1333878. KUJES 9(2):46-52 2023 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastamonujes/issue/81556