D.Derlemeler ve Ders Notları


 

Derleme Makaleler (Review articles)


 

1. Ulusal Periyodiklerde Yayınlanan Derlemeler

 

 

1. Tüzemen, N. 1984. Buzağıların Beslenmesinde Süt Ikame Yemleri. Yem Sanayii Dergisi, 44:32-36.,n.pdf (325 kB)

 

2. Tüzemen, N. 1984. Et Üretimini Artırmak Için Sığır Seleksiyonunda Üzerinde Durulması Gerekli Ekonomik Karakterler I. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 7:(37), 31-35.,n.pdf (359,3 kB)

 

3. Tüzemen, N. 1984. Et Üretimini Artırmak Için Sığır Seleksiyonunda Üzerinde Durulması Gerekli Ekonomik Karakterler II. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 7:(38), 9-14.,n.pdf (210,2 kB)

 

4. Soysal, M. I., Tüzemen, N. 1986. Sığırcılıkta Merkezi Yetiştirme Derneklerinin Kurulması ve Buna Ilişkin Bir Model. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 21:22, 25.,n.pdf (353,6 kB)
 

5. Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö. 1987. Süt Sığırlarında Mastitis. Yem Sanayi Dergisi, 56 :26-30.,n.pdf (462,4 kB)

 

6. Soysal, M. I., Tüzemen, N. 1987. Tarım ve Biyoteknoloji. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 24:19-24. Ankara.,n.pdf (539,3 kB)

 

7. Dayıoğlu, H., Tüzemen, N. 1989. Polimorfik Kan Karakterlerinin Tesbitinde Kullanılan Biyokimyasal Laboratuvar Metodları ve Değerlendirme Prensipleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20:(2),125-134.,n.pdf (891,4 kB)

 

8. Tüzemen, N., Soysal, M. I.. 1989. Sığırlarda Embriyo Transferi. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 9:(56),13-22.,n.pdf (414,5 kB)

 

9. Akbulut, Ö., Bircan, H., Tüzemen, N. 1991. Laktasyonun Biyometrisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22:(2),93-100.,n.pdf (452,9 kB)

 

 10. Akbulut, Ö., Tüzemen, N. 1992. Sığırlarda Döl Verimi Ölçüleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23:(1),104-110.,n.pdf (205,2 kB)

 

11. Tüzemen, N ., Yanar , M., Aydın, R., 2012.  Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılığının ( Sığır Yetiştiriciliğinin ) Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Erzurum Tarım Raporu-2012. Ziraat Mühendisleri Odası.,TMMOB., s:70-93.,n.pdf (6,5 MB)  

   

12. Özyürek S., Koçyiğit R.,Tüzemen, N. 2013.  Buzağı Yetiştiriciliğinde Buzağı Barınaklarının Önemi. Alınteri, Bilim ve Kültür Dergisi.,24: ( 1), 46-52.,n.pdf (6,3 MB)

 

13. Tüzemen N., 2015. Kastamonu İlinde Sığır Yetiştiriciliğinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 1(2):33-51, Kastamonu.n.pdf (889365)

 

14. Tuzemen N., 2018. Export Potential in Fattening and Meat Production in Turkey. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences,Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 4(2):5-14, 2018., n.pdf (796,2 kB)

 

15. Tuzemen N., 2018. Importance Of Some Ecologıcal Factors In Farmıng Anımals. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, Kastamonu. Naci--2018.pdf (468089)

 

2. Ders Notları

 

1. Tüzemen, N. 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, No : 123, Erzurum.

 

2. Tüzemen, N. 2001. Çiftlik Hayvanları Ekolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Erzurum (Basılmamış).

 

3. Tüzemen, N. 2003. Hayvan Davranışları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Erzurum (Basılmamış).

 

4. Tüzemen, N. Metin, J. 2006. Hayvancılık Organizasyonları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Erzurum (Basılmamış).

 

5. Tüzemen, N. 2014. Biyoistatistik. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ders Notu, Kastamonu (Basılmamış).

 

6. Tüzemen, N. 2015. Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynakları ve Koruma. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ders Notu, Kastamonu (Basılmamış).

 

7. Tüzemen, N. 2016. Hayvan Genetik Kaynakları Yetiştirme. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ders Notu, Kastamonu (Basılmamış).

 
 
 

 3. Editörlük

 

1. Akbulut, Ö., Tüzemen, N.  2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Araştırma Özetleri (1958-2008). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Yayın No:162, Erzurum.,n.pdf (888,1 kB) 

 

2. Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı 2022., (Genetic Improvement of Farmed Animals. 2021., G.Simm., G. Pollott., R. Mrode.,R. Houston., K. Marshall.,).  Kitap Çeviri  editörü: M. İ. Soysal,  Çeviri kurulu: N. Tüzemen., M.Yanar., M.İ. Soysal., Z. Ulutaş., M. Kuran., R. Işık., C. Elmacı., E. Özkan., İ. Cemal., O. Yılmaz., A. İpek., A.Y. Sönmez., Y. Taştan. ) Yayın no: 4163, Hayvancılık no :183.,  ISBM: 978-625-417-903-7  ., CABI., Nobel Akademik Yayıncılık.