Bildiriler (Papers)
 


 

1.  Tebliğ Olarak Sunulan Araştırmalar


 

 1. Dayıoğlu, H., Tüzemen, N., Yanar, M. 1988. Atatürk Üniversitesi Ziraat İşletmesinde Yetiştirilen Çeşitli Sığır Irklarında Transferrin Polimorfizmi Üzerine Araştırmalar. Prof.Dr.Orhan Düzgüneş'in Meslekte 50. Yılı Şerefine Düzenlenen "Türkiyede Hayvancılık, Istatistik, Genetik Simpozyumu" 13-14 Ekim , Ankara.,n.pdf (214,6 kB)

 

2- Özhan, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Yanar, M., 1995. Kapalı-Serbest ve Yarı Açık Serbest Ahırlarda Besiye Alınan Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Besi Performansları. "I. Ulusal Zootekni Bilim Sempozyumu", 5-7 Şubat 1996, Antalya.,n.pdf (2,7 MB) 
 

3- Aydın, R., Emsen, H., Yanar, M., Tüzemen, N. 1996. Atatürk Üniversitesi Ziraat Işletmesinde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Süt Verimindeki Genetik Yönelimler. "Hayvancılık-96", 18-21 Eylül 1996, İzmir.,n.pdf (491,3 kB)

 

4-Tüzemen N., Akbulut, Ö. Özhan, M. 1996. Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Önemli Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. . "Hayvancılık-96", 18-21 Eylül 1996, Izmir.,n.pdf (388 kB)

 

5- Doğru, Ü.,Tüzemen N. 1996. Esmer, Siyah Alaca, Sarı Alaca ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarının Transferrin Polimorfizmi Bakımından Genetik Yapısı "Hayvancılık-96", 18-21 Eylül 1996, Izmir.,n.pdf (312 kB)

 

6- Yanar, M., Uğur, F.  Tüzemen, N. Aydın, R., 1996. İki Değişik Sütle Besleme Programının Esmer Buzağıların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri. "Hayvancılık-96", 18-21 Eylül 1996, Izmir.,n.pdf (99,9 kB)

 

7- Kızıloğlu,S., Tüzemen, N., Akbulut, Ö. 1996. Erzurum Koşullarında Açık Ahırda Besicilik Faaliyetinin Ekonomik Analizi. “Türkiye 2. Tarım kongresi”, 4-6 Eylül, 1996, Adana.,n.pdf (311,8 kB)

 

8. Aydın, R., Yanar, M., Emsen, H., Tüzemen, N., Akbulut, Ö. 1997. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer Sığırlarda Süt Verimini 305 Güne ve Ergin Çağa Göre Düzeltme Katsayıları. "II. Trakya Bölgesi Hayvancılık Sempozyumu", 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ.,pdf (301,4 kB)

 

9. Yanar, M., Tüzemen, N., 1997. Esmer Buzağılarda Sütle Besleme Sıklığının Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri Üzerine Etkileri "II. Trakya Bölgesi Hayvancılık Sempozyumu", 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ.,n.pdf (115,1 kB)

 

10. Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N. Özhan, M. Aydın, R., 1997. Sıcak Ve Soğuk Sütle Yetiştirme Sistemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. "II. Trakya Bölgesi Hayvancılık Sempozyumu", 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ.,n.pdf (98,3 kB

 

11. Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Uğur, F. 1998. Esmer Sığırlarda Servis Periyodunun Süt Verimi Özelliklerine Etkisi. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (392,9 kB)

 

12. Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N. 1998. Farklı Sütten Kesim Sürelerinin Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (491 kB)

 

13. Yanar, M., Tüzemen, N., Yüksel, S. 1998. Esmer Buzağı Rasyonlarında Süt Yerine Süt Ikame Yemi Kullanımının Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkileri. "II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 22-25 Eylül, 1998, Bursa.,n.pdf (1,1 MB)

 

14. Sağsöz, Y.,Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R. 1998. Farklı Ahır Koşullarında Barındırılan Siyah Alaca Sığırların Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Performansları. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (534,3 kB)

 

15. Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Aydın, R., Uğur, F., 1998. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Süt ve Döl Verim Özellikleri. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (169,7 kB)

 

16. Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R. 1998. Esmer Sığırlarda Kuruda Kalma Süresinin Süt Verimi Özelliklerine Etkisi. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (329,1 kB)

 

17. Turgut, L., Yanar, M., Tüzemen, N., 1997. Kaba Yem Formunun Esmer Buzağılarda Büyüme ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkileri. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (157,5 kB)

 

18. Tüzemen, N., Sağsöz, Y., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R. 1998. İki Ayrı Tip Ahır Koşullarında Barındırılan Esmer Sığırların Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Performansları. "II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 22-25 Eylül, 1998, Bursa.,n.pdf (581,8 kB)

 

19. Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R., Akbulut, Ö., Yüksel, S., Turgut, L., Bayram, B., Güler, O. 1999. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine Ilişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. "Uluslararası Hayvancılık-99 Kongresi", 21-24 Eylül 1999, Izmir.,n.pdf (436,8 kB)

 

20.Yanar, M., Tüzemen, N., Yüksel, S., Turgut, L., 1999. Bireysel ve Grup Yetiştirme Sistemlerinin Esmer Buzağıların Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkileri. "Uluslararası Hayvancılık-99 Kongresi", 21-24 Eylül 1999, Izmir.,n.pdf (451,3 kB)

 

21. Akbulut, Ö., Bayram, B., Yanar, M., Tüzemen, N. 2001. Siyah Alaca Buzağıların Doğum Ağırlığı ve Doğumda Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa.,n.pdf (585,9 kB)

 

22. Akbulut, Ö., Bayram, B., Tüzemen, N. 2002. Esmer Sığırlarda Büyümenin Doğrusal Olmayan (Non-Linear) Modellerle Analizi. "III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 14-16 Ekim, 2002, Ankara.,n.pdf (79,8 kB)

 

23. Tüzemen, N., Özlütürk, A. 2002. Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırların Süt Verim Özelliklerinin Tip ve Vücut Ölçüleri İle İlişkileri. "III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 14-16 Ekim, 2002, Ankara.,n.pdf (31,1 kB)

 

24. Metin, J., Yanar, M., Tüzemen, N., 2004. Esmer ve Siyah Alaca Buzağılarda Anneden Erken ve Geç Ayırmanın Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 01-04 Eylül 2004, Isparta.,n.pdf (423,6 kB)

 

25.Metin, J., Yanar, M., Güler, O., Bayram, B., Tüzemen, N. 2007. Ekşitilmiş Süt İle Beslenen Buzağıların Gelişme, Sağlık ve Davranış Özellikleri. "5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", Yüzüncü yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 5-8 Eylül,Van.

 

26. Metin, J., Tüzemen, N., 2009. Yeni Doğmuş Buzağılarda Kovadan Süt İçme Davranışlarının Karşılaştırılması. Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Anısına 6. Zootekni Bilim Kongresi 24-26 Haziran 2009, Erzurum.,n.pdf (186 kB)

 

27. Metin, J., Tüzemen, N., 2011., Klasik Batı Müziği Dinletilen Esmer Sığırların Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Sağım Özellikleri. 7. Zootekni Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16, Eylül, 2011., Adana.,n.pdf (123 kB)

 


 

2.Tebliğ Olarak Sunulan Derlemeler 


1. Tüzemen, N. 1991. Sığır Yetiştiriciliğinin Yönlendirilmesi ve Geliştirilmesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mer'a-Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri , 20-22 Şubat, Erzurum.

 

2. Tüzemen, N. 1991. Buzağı, Düve ve Süt İneklerinin Bakım ve Beslenmesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mera-Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Şubat, Erzurum.

 

3. Tüzemen, N. 1991. Boğaların Bakım ve Beslenmesi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mera-Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Şubat 1991, Erzurum

 

4. Tüzemen, N., Özhan,M., Akbulut, Ö.1992. Gen Kaynağı Olarak Doğu Anadolu Kırmızısı (D.A.K.) Sığırlarının Korunması ve Islahı. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, (8-9 Ocak, Tekirdağ). Hasad Yayınları Hayvancılık Serisi, 2:319-327.,n.pdf (432,4 kB)

 

5. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Emsen, H. 1992. Sığırlarda Döl Veriminin Denetiminde Yeni Biyokimyasal ve Biyoteknolojik Metodlar. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu (8-9 Ocak, Tekirdağ). Hasad Yayınları Hayvancılık Serisi, 2:306-313.,n.pdf (351 kB)

 

6. Özhan,M., Akbulut,Ö., Tüzemen,N., Baş, S. 1993. Esmer, Sarı Alaca ve Siyah Alaca Sığırların Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Verim Performansı. Güney Doğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi (12-15 Mayıs, Şanlı Urfa).,n.pdf (697,9 kB)

 

7. Özhan,M., Karaca,O., Akbulut,Ö.,Tüzemen, N. 1995. Hayvansal Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi (9-13 Ocak, Ankara). T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, 26:(1),345-365.,n.pdf (920,3 kB)

 

8. Tüzemen, N.; 1997. Sığır Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Islahı.. Ağrı II. Tarım ve Hayvancılık Paneli, 22 Mart, Ağrı 1997.

 

9. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., 1998. Iki Verim Yönlü Sığırlarda Islah Programları ve Türkiye’de Uygulama Imkanları. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (673,3 kB)

 

10. Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R., 1998. Türkiye Sığır Islahı Stratejisi. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (780,3 kB)

 

11. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., 1998. Sığırlarda Süt Veriminin Devamlılığı (Persistensi) ve Laktasyon Eğrisi Parametrelerinin Genetik Islahı. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.,n.pdf (495 kB)

 

12. Akbulut, Ö., Yanar, M., Tüzemen, N., Bayram, B. 2004. Türkiye’de Et Üretiminin Artırılmasında Kültür Irkı Sığırlardan Yararlanma İmkanları. “IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi“, SDÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 01-04 Eylül, İsparta.,n.pdf (231,4 kB)

 

13. Akman, N., Tuncel, E., Yener, M., Kumlu, S., Özkütük, K., Tüzemen, N., Yanar, M., Koç, A., Şahin, O., Kaya, Y.Ç.; 2005. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi 3-7 Ocak, Ankara.,n.pdf (1,2 MB)
 

14. Tüzemen, N. 2007. Türkiye Yerli Evcil Sığır Irklarının Tanımlayıcı Karakteristikleri. Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının İn Vitro Korunması ve Ön Möleküler Tanımlanması (TÜRKHAYGEN-1), Projesi Eğitim Semineri,Tarım Bakanlığı, 16-18 Nisan, 2007 Ankara.
 

 15. Akbulut.Ö., Tüzemen. N., Yanar. M. 2007. Türkiyede Süt Sığırcılığı Konusunda Genetik Islah Çalışmaları. Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 25 - 26 Ekim, İzmir.,n.pdf (411,5 kB)

 

16.  Akman. N., E. Tuncel., N. Tüzemen., S. Kumlu., M. Özder., Z. Ulutaş. 2010. Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri . Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.,n.pdf (210 kB)

 

17. Tüzemen N.,2016. Kırgızistan Cumhuriyetinin Hayvansal Üretim Potansiyeli. Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu,(31-Mayıs-2-Haziran,2016). Celalabad-Kırgızistan,n.pdf (1199981)

 

18. Yanar M., N. Tüzemen., 2017. Türkiye Sığırcılığının Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 2023-2071 Vizyonuyla Tarım Kongresi (8-10 Nisan, 2016). Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen), Ankara.n.pdf (555053)

 

19. Tuzemen N., 2018. Export Potential in Fattening and Meat Production in Turkey. ICELIS 2018 – International Congress on Engineering and Life Science.,(26-29 April-2018), Kastamonu.docx,abstrc. (781434)

 

20. Tuzemen N., 2018. Importance Of Some Ecologıcal Factors In Farmıng Anımals. ECOLOGY 2018 – International Congress on Engineering and Life Science.,(19-23 June-2018), Kastamonu. İng.-docx.abstrc. (17140)

 

21. Tuzemen N., 2019. Türkiye'de Besi ve Et Üretim Kapasitesinin  Geliştirilmesi.  II. Uluslararası Tarım Kongresi /2nd International Agricultural Congress 21-24 Kasım / November 2019, Ayaş, Ankara. UTAK-Kongre-2019.pdf (382,6 kB)